Search form

ʻEkisotosi 37:6

6¶ Pea naʻa ne ngaohi ʻae nofoʻanga ʻaloʻofa ʻaki ʻae koula haohaoa: ko e hanga ʻe nima ʻa hono lōloa, mo e hanga ʻe tolu ʻa hono māukupu ʻo ia.