Search form

ʻEkisotosi 37:7

7Pea naʻa ne ngaohi ʻae ongo selupimi koula, ʻo ne tuki ʻakinaua mei he konga koula pe taha, ʻi hono potu ʻe ua ʻoe nofoʻanga ʻaloʻofa.