Search form

ʻEkisotosi 38:1

1PEA naʻa ne ngaohi ʻae feilaulauʻanga ʻoe feilaulau tutu, ʻaki ʻae ʻakau ko e sitimi: ko e hanga ʻe hongofulu ʻa hono lōloa, mo e hanga ʻe hongofulu ʻa hono māukupu; naʻe potupotu tatau ia; pea ko e hanga ʻe ono ʻa hono māʻolunga.