Search form

ʻEkisotosi 38:11

11Pea ko e puipui tautau ki he potu tokelau, ko e hanga ʻe uangeau, naʻe uofulu honau ngaahi pou, pea uofulu mo honau tuʻunga palasa; ko e ngaahi tautauʻanga ʻoe ngaahi pou mo honau ngaahi tākai ko e siliva.