Search form

ʻEkisotosi 38:15

15Pea ki hono potu ʻe taha ʻoe matapā ʻoe lotoʻā, ʻi he nima ni, mo e nima na, naʻe ʻi ai ʻae meʻa tautau ko e hanga ʻe tolungofulu: pea tolu honau pou, pea tolu mo honau tuʻunga.