Search form

ʻEkisotosi 38:2

2Pea naʻa ne ngaohi hono ngaahi nifo ʻo ia, ʻi hono tuliki ʻe fā; ko hono ngaahi nifo, naʻe ʻi he meʻa ko ia pea naʻa ne ʻaofi ʻaki ia ʻae palasa.