Search form

ʻEkisotosi 38:21

21¶ Ko eni hono lau ʻoe meʻa ʻoe fale fehikitaki, ʻio, ʻoe fale fehikitaki ʻoe fuakava, ʻo hangē ko ia naʻe lau, ʻo fakatatau ki he fekau ʻa Mōsese, ki he ngāue ʻae kau Livai, ʻi he nima ʻo ʻItama, ko e foha ʻo ʻElone ko e taulaʻeiki.