Search form

ʻEkisotosi 38:22

22Pea ko Pesalili ko e foha ʻo Uli ko e foha ʻo Hua, ʻi he faʻahinga ʻo Siuta, naʻa ne ngaohi ʻae meʻa kotoa pē naʻe fekau ʻe Sihova kia Mōsese.