Search form

ʻEkisotosi 38:26

26Ko e pika ʻe taha ki he tangata kotoa pē, ʻaia ko e vaeuaʻanga ʻoe sikeli, ʻo fakatatau ki he sikeli ʻoe fale tapu, kiate kinautolu taki taha naʻe ʻalu ke lau, naʻe uofulu taʻu ʻene motuʻa, ʻo fai hake, ʻae kau tangata ʻe toko ono kilu mo e toko tolu afe, mo e toko nimangeau, mo e toko nimangofulu.