Search form

ʻEkisotosi 38:3

3Pea naʻa ne ngaohi ʻae nāunau kotoa pē ʻoe feilaulauʻanga, ʻae ngaahi ipu, mo e ngaahi huo, mo e ngaahi ipu luoluo, mo e ngaahi huhu ʻoe kakano, mo e ngaahi ʻaiʻanga afi; ko hono ngaahi meʻa kotoa pē naʻe ngaohi ʻaki ʻae palasa.