Search form

ʻEkisotosi 38:4

4Pea naʻa ne ngaohi ki he feilaulauʻanga ʻae meʻa vangavanga palasa ʻi lalo ʻi hono ngataʻanga ki lalo, ʻo aʻu hifo ki hono lotolotonga ʻo ia.