Search form

ʻEkisotosi 38:7

7Pea naʻa ne ʻai ʻae ongo ʻakau ki he kavei ʻi he potu ʻe ua ʻoe feilaulauʻanga, ke haʻamo ʻaki ia: naʻa ne ngaohi ʻae feilaulauʻanga ʻaki ʻae laupapa ke luoluo, ʻi loto.