Search form

ʻEkisotosi 38:8

8¶ Pea naʻa ne ngaohi ʻae sene ʻaki ʻae palasa, mo hono tuʻunga ʻo ia ʻaki ʻae palasa, ʻoe ngaahi sioʻata ʻae kau fefine naʻe kātoa fakafaʻahinga ʻi he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai.