Search form

ʻEkisotosi 38:9

9¶ Pea naʻa ne ngaohi hono lotoʻā: pea ko e puipui tautau ki he potu tonga ʻo hanga ki tonga ko e tupenu tuʻovalevale, ko e hanga ʻe uangeau: