Search form

ʻEkisotosi 39:10

10Pea naʻa nau fakamaʻu ʻi ai ʻae ʻotu maka ʻe fā: ko hono ʻuluaki ʻotu ko e satisi, mo e topasi, mo e kapukeli: ko ʻeni ʻae ʻuluaki ʻotu.