Search form

ʻEkisotosi 39:18

18Pea ko hono potu ʻe ua ʻoe nonoʻo fihifihi ʻe ua, naʻa nau fakamaʻu ki he takafi ʻe ua, pea naʻe ai ia ki he potu ʻe ua ʻoe uma ʻoe ʻefoti ki ʻao.