Search form

ʻEkisotosi 39:21

21Pea naʻa nau fakamaʻu ʻae sīfafatafata ʻaki hono kavei ki he kavei ʻoe ʻefoti ʻaki ʻae noʻo lanumoana, koeʻuhi ke ʻi ʻolunga ia ʻi he noʻo fakanikonikoʻi ʻoe ʻefoti, pea koeʻuhi ke ʻoua naʻa vete ʻae sīfafatafata mei he ʻefoti; ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese.