Search form

ʻEkisotosi 39:25

25Pea naʻa nau ngaohi ʻae ngaahi fafangu ʻoe koula haohaoa pea naʻe ai ʻae ngaahi fafangu ki he vahaʻa ʻoe pomikanite ʻi he tapa ʻoe kofu fakatōtōlofa, ʻo takatakai ʻi he vahaʻa ʻoe ngaahi pomikanite;