Search form

ʻEkisotosi 39:30

30¶ Pea naʻa nau ngaohi ʻae pale ʻoe tatā tapu ʻoe koula haohaoa, ʻo tohi ki ai ʻae tohi, ʻo hangē ko e tohi tongitongi ʻoe mama, KO E MĀʻONIʻONI KIA SIHOVA.