Search form

ʻEkisotosi 39:32

32¶ Pea naʻe pehē hono fakaʻosi ʻoe ngaahi ngāue kotoa pē ki he fale tapu ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai: pea naʻe fai ʻe he fānau ʻa ʻIsileli ʻo fakatatau ki he meʻa kotoa pē naʻe fekau ʻe Sihova kia Mōsese, naʻe pehē pe ʻenau fai.