Search form

ʻEkisotosi 39:40

40Ko e ngaahi puipui tautau ki he lotoʻā, ʻa hono ngaahi pou, mo hono ngaahi tuʻunga, mo e meʻa tautau ki he matapā ʻoe lotoʻā, ʻa hono ngaahi afo, mo hono ngaahi faʻo, pea mo e ngaahi ipu kotoa pē ki he ngāue ʻoe fale tapu, ki he fale fehikitaki ʻoe kakai,