Search form

ʻEkisotosi 39:43

43Pea naʻe vakai ʻe Mōsese ki he ngaahi ngāue kotoa pē, pea vakai, kuo nau fai ia ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova, ʻio, naʻe pehē pe ʻenau fai ia: pea naʻe tāpuaki ʻakinautolu ʻe Mōsese.