Search form

ʻEkisotosi 39:6

6¶ Pea naʻa nau tā ʻae ngaahi maka ʻoniki, pea fakamaʻu ʻi he takafi koula; kuo tongi ʻo hangē ko e tongi ʻoe mama, ʻaki ʻae ngaahi hingoa ʻoe fānau ʻa ʻIsileli.