Search form

ʻEkisotosi 4:15

15Pea te ke lea ko e kiate ia, ʻo ʻai ʻae ngaahi lea ki hono ngutu: pea teu ʻi ho ngutu mo hono ngutu, ke akoʻi ʻakimoua ʻaia te mo fai.