Search form

ʻEkisotosi 40:10

10Pea te ke tākai ʻae feilaulauʻanga ʻoe feilaulau tutu, mo hono ngaahi nāunau kotoa pē, ʻo fakatapui ʻae feilaulauʻanga: pea ʻe hoko ia ko e feilaulauʻanga fungani māʻoniʻoni.