Search form

ʻEkisotosi 40:12

12“Pea te ke ʻomi ʻa ʻElone mo hono ngaahi foha ki he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai, ʻo kaukauʻi ʻakinautolu ʻaki ʻae vai.