Search form

ʻEkisotosi 40:15

15Pea te ke tākai ʻakinautolu ʻo hangē ko hoʻo tākai ʻenau tamai, koeʻuhi ke nau ngāue kiate au ʻi he ngāue fakataulaʻeiki: he ko honau tākai ia ki he ngāue fakataulaʻeiki moʻoni ʻo taʻengata ʻi honau toʻutangata kotoa pē tuku fakaholo.”