Search form

ʻEkisotosi 40:21

21Pea naʻa ne ʻomi ʻae puha ki loto ʻi he fale fehikitaki, pea naʻe fokotuʻu ai ʻae puipui ʻufiʻufi, pea naʻe ʻufiʻufi ai ʻae puha ʻoe fuakava ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese.