Search form

ʻEkisotosi 40:24

24¶ Pea naʻa ne ʻai ʻae tuʻunga maama ʻi he fale fehikitaki ʻoe kakai, ʻo hanga tonu atu ki he palepale, ʻi he potu tonga ʻoe fale fehikitaki.