Search form

ʻEkisotosi 40:29

29Pea naʻa ne fokotuʻu ʻae feilaulauʻanga ʻoe meʻa tutu ʻo ofi ki he matapā ʻoe fale tapu ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai, ʻo ne ʻatu ʻi ai ʻae feilaulau tutu, mo e feilaulau meʻakai; ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese.