Search form

ʻEkisotosi 40:33

33Pea naʻa ne fokotuʻu ʻae lotoʻā ʻo fakatakamilo ki he fale fehikitaki, mo e feilaulauʻanga, ʻo fokotuʻu hake ʻae puipui ki he matapā ʻoe lotoʻā. Pea naʻe fakaʻosi pehē ʻe Mōsese ʻae ngāue.