Search form

ʻEkisotosi 6:1

1PEA naʻe folofola ai ʻa Sihova kia Mōsese, “Ko eni, te ke mamata ki he meʻa te u fai kia Felo: koeʻuhi ʻi he nima mālohi te ne tukuange ʻakinautolu ke ʻalu, pea ʻi he nima mālohi te ne kapusi ʻakinautolu mei he fonua.”