Search form

ʻEkisotosi 6:13

13Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, pea mo ʻElone, “ʻO ne tuku kiate kinaua ʻae fekau ki he fānau ʻa ʻIsileli, pea kia Felo ko e tuʻi ʻo ʻIsipite, ke ʻomi ʻae fānau ʻa ʻIsileli mei he fonua ko ʻIsipite.”