Search form

ʻEkisotosi 6:14

14¶ Pea ko e ngaahi ʻeiki eni ʻoe fale ʻo ʻenau ngaahi tamai: Ko e ngaahi foha ʻo Lupeni ko e ʻuluaki foha ʻo ʻIsileli; ko Henoke, mo Falu, mo Hesiloni, mo Kalimi; ko e ngaahi faʻahinga eni ʻo Lupeni.