Search form

ʻEkisotosi 6:16

16¶ Pea ko e hingoa eni ʻoe ngaahi foha ʻo Livai ʻo fakatatau ki honau ngaahi toʻutangata; ko Kesoni, mo Kohate, mo Melali: pea ko e ngaahi taʻu ʻoe moʻui ʻa Livai ko e taʻu ʻe teau mo e taʻu ʻe tolungofulu ma fitu.