Search form

ʻEkisotosi 6:3

3Pea naʻaku fakahā au kia ʻEpalahame, mo ʻAisake, pea mo Sēkope, ko e ʻOtua Māfimafi, ka ko hoku huafa KO SIHOVA, naʻe ʻikai ke ʻilo ai au ʻekinautolu.