Search form

ʻEkisotosi 6:6

6Ko ia, lea ki he fānau ʻa ʻIsileli, ‘Ko au ko Sihova, pea te u ʻomi ʻakimoutolu kituʻa mei he ngaahi kavenga ʻae kakai ʻIsipite, pea te u fakangata ʻa hoʻomou pōpula kiate kinautolu, pea teu huhuʻi ʻakimoutolu ʻaki ʻae nima kuo mafao, mo e ngaahi tautea lahi: