Search form

ʻEkisotosi 6:7

7Pea te u maʻu ʻakimoutolu kiate au ko hoku kakai, pea teu ʻiate kimoutolu ko homou ʻOtua: pea te mou ʻilo ko au ko Sihova ko homou ʻOtua, ʻoku ou ʻomi ʻakimoutolu kituʻa mei he ngaahi kavenga ʻae kakai ʻIsipite.