Search form

ʻEkisotosi 6:9

9¶ Pea naʻe lea pehē ʻe Mōsese ki he fānau ʻa ʻIsileli: ka naʻe ʻikai te nau tokanga kia Mōsese ko e meʻa ʻi he feinga ʻa honau laumālie, mo e māmani ʻo honau pōpula.