Search form

Senesi 10:1

1KO ENI ʻae tala hohoko ʻoe ngaahi foha ʻo Noa, ko Semi, mo Hami, mo Sefeti: pea naʻe fanauʻi kiate kinautolu ʻae ngaahi foha hili ʻae lōmaki.