Search form

Senesi 10:25

25Pea naʻe fanauʻi kia ʻIpela ʻae ongo foha; ko e hingoa ʻoe tokotaha ko Peleki: he naʻe vahevahe ʻae fonua ʻi hono ngaahi ʻaho; pea ko e hingoa ʻo hono tokoua ko Sokitani.