Search form

Senesi 11:19

19Pea naʻe moʻui ʻa Peleki hili ʻae fanauʻi ʻa Liu, ʻi he taʻu ʻe uangeau ma hiva, pea naʻe fānau kiate ia ʻae ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine.