Search form

Senesi 11:4

4Pea naʻa nau pehē, “Vakai, ke tau langa moʻotautolu ha kolo mo e fale māʻolunga, kae aʻu hono tuʻa fale ki langi; pea tau fakaongoongoa ʻa hotau hingoa, telia naʻa fakamovetevete ʻakitautolu ki he funga ʻo māmani kotoa.”