Search form

Senesi 11:6

6Pea naʻe pehē ʻe Sihova, “Vakai, ʻoku taha pe ʻae kakai, pea ʻoku nau lea taha pe; pea kuo nau kamata fai eni: pea ko eni, ʻe ʻikai taʻofia ʻakinautolu, ʻi ha meʻa kuo nau fakakaukau ke fai.