Search form

Senesi 12:11

11Pea naʻe pehē, ʻi heʻene hoko ʻo ofi atu ki ʻIsipite, naʻe pehē ʻe ia kia Selai ko hono ʻunoho, “Vakai mai, ʻoku ou ʻilo ko e fefine hoihoifua koe ke sio ki ai: