Search form

Senesi 12:20

20Pea naʻe fonosi ʻe Felo ki heʻene kau tangata koeʻuhi ko ia: pea naʻa nau fekau ia ke ʻalu, mo hono ʻunoho, mo ia kotoa pē naʻa ne maʻu.