Search form

Senesi 13:1

1PEA naʻe ʻalu hake ʻa ʻEpalame mei ʻIsipite, ko ia, mo hono ʻunoho, mo ia kotoa pē naʻa ne maʻu, pea naʻa nau ō mo Lote, ki he feituʻu tonga.