Search form

Senesi 16:3

3Pea ʻave ʻe Selai, ko e ʻunoho ʻo ʻEpalame, ʻene kaunanga ko Hekaʻā ko e ʻIsipite ʻo ne ʻatu ia ki hono ʻunoho ko ʻEpalame ke ʻunoho ʻaki, hili ʻenau nofo ʻi he fonua ko Kēnani, ʻi he taʻu ʻe hongofulu.”