Search form

Senesi 19:15

15¶ Pea pongipongi hake ai, naʻe fakavave ʻa Lote ʻe he ongo ʻāngelo, ʻo pehē, “Tuʻu ʻo ʻave ho ʻunoho mo ho ongo ʻofefine ʻoku ʻi heni; telia naʻa ʻauha ko e ʻi he angahala ʻae kolo.