Search form

Senesi 24:40

40Pea pehē mai ʻe ia kiate au, ‘Ko Sihova ʻaia ʻoku ou ʻalu ʻi hono ʻao, te ne fekau ʻene ʻāngelo ke ʻalu mo koe ʻo fakamonūʻia hoʻo ʻalu; pea te ke ʻomi ha ʻunoho ki hoku foha mei hoku kāinga mo e fale ʻo ʻeku tamai: